25 listopada 2004

ANDRZEJKI W "CZWÓRCE"

Diewczęta i chłopcy, głównie z szóstych klas,"przeobrazili się" na te kilka godzin we wróżki
i czarodziejów. Było lanie wosku, wróżenie z kuli, z kart. Nie zabrakło też dwóch ogromnych serc z imionami żeńskimi i męskimi.
Obok "gabinetu wróżb" w sali gimnastycznej trwała dyskoteka. Bawiono się doskonale,
co mogą potwierdzić zamieszczone poniżej zdjęcia.