Dyrekcja szkoły

  Dyrektor:     mgr Kazimierz Wilczyński

 

 
Wicedyrektor:    mgr Grażyna Skonieczna

 

strona główna