KLASA

ILOŚĆ UCZNIÓW

WYCHOWAWCA

SALA

0a

21

Jolanta Malinowska

 

0b

21

Karolina Bujalska

 

Ia

21 Hanna Grochowska

3

Ib

21 Małgorzata Nowak
Grażyna Kaczmarczyk

18

Ic

19 Teresa Zawadzka

7

IIa

18 Alicja Anulewicz

16

IIb

22 Elżbieta Wilk

10

IIc

20 Mirosława Paprocka

17

IIIa

26 Elżbieta Jasieńczuk

8

IIIb

25 Dorota Soszka

14

IIIc

24 Eliza Dębska

15

IVa

23 Jolanta Korzeniowska - Cierebiej 9

IVb

20 Dorota Czarnocka 22

IVc

20 Małgorzata Krasnodębska 21

Va

21 Urszula Kaczyńska

24

Vb

21 Agata Celińska

20

Vc

24 Katarzyna Kudelska-Tomczuk

25

VIa

22 Urszula Danielska

26

VIb

22 Ewa Krasnodębska

24

VIc

20 Urszula Kucharczyk

6

VId

21 Mirosława Gierzyńska - Guzek

23

                                                                                                        strona główna