Koło

Klasa

Liczba uczniów

Prowadzący

Teatralne     U. Danielska
Poetycko-recytatorskie     U. Danielska
Polonistyczne     U. Danielska
Polonistyczne     U. Kierylak Piwko
Polonistyczne     J. Korzeniowska-Cierebiej
Historyczne     J. Maliszewski
Matematyczne     U. Kaczyńska
Matematyczne     E. Krasnodębska
Przyrodnicze     M. Krasnodębska
Informatyczne     J. Maliszewski
Informatyczne     D. Czarnocka
Zespół taneczny     M. Nowak
Plastyczne     A. Celińska
Techniczne     K. Wilczyński
Zespół muzyczny     P. Przeździecki
Zespół wokalny     P. Przeździecki
SKS     W. Kucharczyk
SKS     K. Szybka
SKS     W. Miłkowski
Chór szkolny     H. Grochowska
Ognisko misyjne     D.Wróblewska

 

strona główna