Koło recytatorskie istnieje od lutego 2004r. Jest prowadzone przez Urszulę Danielską. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczy ilość uczestników szkolnych eliminacji do konkursów.

Osiągnięcia grupy recytatorów

 

Rok szkolny 2003/2004

Konkurs recytatorski „Warszawska syrenka”

na szczeblu powiatowym:              wyróżnienie - Agnieszka Trębicka IVc

                                                    wyróżnienie - Karol Bujalski Ia

 

Konkurs recytatorski „Spotkania z poezją i prozą Podlasia”

na szczeblu powiatowym:              wyróżnienie - Milena Kobylińska IVd

                                                    wyróżnienie - Patrycja Goworek VIb

 

Konkurs recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego”

na szczeblu miejskim:           II miejsce - Milena Kobylińska IVd

na szczeblu powiatowym                II miejsce - Milena Kobylińska IVd

udział w finale rejonowym                                 Milena Kobylińska IVd

 

Rok szkolny 2004/2005

Konkurs recytatorski „Spotkania z poezją i prozą Podlasia”

na szczeblu powiatowym:              wyróżnienie - Anna Suchożeberska Vc

 

„Konkurs recytatorski im. K.I. Gałczyńskiego”

                                      I miejsce w finale – Izabella Jarmolińska Vd

 

Konkurs recytatorski „Warszawska syrenka”

na szczeblu powiatowym:              wyróżnienie - Anna Suchożeberska Vc

                                                    wyróżnienie - Izabella Jarmolińska Vd

                                                    wyróżnienie - Milena Kobylińska Vd

 

Konkurs recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego”

na szczeblu miejskim:                   I miejsce - Milena Kobylińska Vd

                                                    III miejsce - Anna Suchożeberska Vc

na szczeblu powiatowym:             III miejsce - Milena Kobylińska Vd

                                                    wyróżnienie - Anna Suchożeberska Vc

udział w finale rejonowym:            Milena Kobylińska Vd

 

          Rok szkolny 2005/2006

Konkurs recytatorski „Spotkania z poezją i prozą Podlasia”

na szczeblu powiatowym:              I miejsce - Anna Suchożeberska VIc

                                   wyróżnienie – Agnieszka Trębicka

 

Turniej Jednego Wiersza

na szczeblu powiatowym:              I miejsce     – Michalina Bartnik Vd

                                                                 II miejsce     – Małgorzata Jabłońska VIc

                                           III miejsce    – Milena Kobylińska VId

                                                                         Kaja Kisielińska VIb


4.01.2006 r. - cztery uczennice: Anna Suchożebrska VI c,

                                                  Agnieszka Trębicka VI c,

                                                  Patrycja Danilczuk VI b,

                                                  Katarzyna Woźniak VI b

w ramach pracy koła recytatorskiego przygotowały tomiki poezji o tematyce przyrodniczej, które zostały wysłane na wojewódzki konkurs do Izabelina.

         


7.03.2006 r. - Regionalny Konkurs Recytatorski im. H. Ch. Andersena -

                            - nagrodzona Małgorzata Jabłońska VI c

                            - wyróżniona Agnieszka Trębicka VI c


15.03.2006 r. - Konkurs recytatorski im. K. I. Gałczyńskiego - etap miejski:

                        I miejsce - Izabella Jarmolińska VI d

                            II miejsce - Małgorzata Jabłońska VI c

                            III miejsce - Anna Suchożebrska VI c


28.03.2006 r. - Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka" - etap powiatowy

                        I miejsce Agnieszka Trębicka  VI c  (będzie reprezentowała powiat 8.04.2006 r. w Warszawie)

                        wyróżnienie: Małgorzata Jabłońska VI c

                                                Anna Suchożebrska VI c

                                                Izabella Jarmolińska VI d

 


strona główna