Home

Adopcja serca

    Od grudnia 2006r. Grono Pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej Nr 4 włączyło się w akcję „ Adopcja Serca”, której koordynatorem jest Fundacja „ Watoto” – Dzieci Afryki.

    Nauczyciele  finansowali  koszty nauki i utrzymania dwóch uczniów z Demokratycznej Republiki Konga. Byli to uczniowie ze szkoły średniej, którzy w 2008 r. zdali maturę: Bahame Kabirumdu i Katabika Kulola z placówki misyjnej Sióstr Służek NMPN w Karhala-Burhinyi.

   Jest to placówka misyjna Sióstr Służek, leżąca na najbardziej niebezpiecznym terenie Konga, gdzie na okolicznych wzgórzach stacjonują żołnierze z dwu zwalczających się obozów. Doszło do kilku napadów na dom sióstr, zdarzały  się pobicia sióstr przez żołnierzy.

   W tym czasie była prowadzona z Bahame i Katabika  korespondencja, w której nasi podopieczni wyrażali radość i wdzięczność nauczycielom za umożliwienie im zdobycia dyplomów
( maturalnych) - państwowych ukończenia szkoły.