Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - najnowsze informacje i przepisy prawne z pierwszej ręki http://www.men.gov.pl
Centralna Komisja Egzaminacyjna (a stąd do wszystkich OKE) - o egzaminach z pierwszej ręki http://www.cke.edu.pl
EDUINFO- wszystko, czego potrzebują nauczyciele, dyrektorzy, samorządy. Jedyna baza kursów niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli. http://www.eduinfo.pl
EDUSEEK - bardzo dobry portal edukacyjny dla uczniów, nauczycieli i rodziców http://www.eduseek.ids.pl
INTERKL@SA - edukacyjny portal dotyczący informatyki i wszystkich innych przedmiotów szkolnych http://www.interklasa.pl
Gimnazjum.pl - dla nauczycieli gimnazjum: aktualności, podstawy programowe, wydawnictwa, adresy szkół http://www.gimnazjum.pl
Liceum.pl - dla nauczycieli liceum: podstawy programowe i podręczniki http://www.liceum.pl
Profesor.pl - strona dla nauczycieli i uczniów, informacje, zestawienia tematyczne przedmiotów, oferty korepetycji i inne http://www.profesor.pl
Matura.pl - dla maturzystów; pytania maturalne z różnych miejsc Polski, rankingi wyższych uczelni, humor szkolny, adresy stron pomocnych w odnalezieniu informacji pogrupowane przedmiotami http://www.matura.pl
Ściąga-OnLine   - informacje i opracowania dotyczące różnych przedmiotów szkolnych http://www.sciaga-online.pl
Oświata - nowy, ciekawy serwis, głównie dla dyrektorów szkół http://www.oswiata.org.pl
ECDL - Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (European Computer Driving Licence) http://ecdl.com.pl
WIEM - Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna http://wiem.onet.pl
WSiP - największe polskie wydawnictwo oświatowe http://www.wsip.com.pl
Książki telefoniczne - tu możesz najszybciej znaleźć telefon i adres instytucji http://www.pkt.pl
http://www.pf.pl
SEJM RP: Internetowy System Informacji Prawnej - informacja o wszystkich aktach prawnych od 1918 r. i teksty najnowszych przepisów http://isip.sejm.gov.pl
Wikipedia - największa internetowa encyklopedia http://pl.wikipedia.org
Oświatowy serwis prawny - na bieżąco aktualizowane najważniejsze przepisy oświatowe http://prawo.vulcan.pl

strona główna