Kolejna wizyta dzieci z Łotwy w Sokołowie Podlaskim

W ostatnim tygodniu listopada do Sokołowa Podlaskiego przyjechali goście z Łotwy, z zaprzyjaźnionego miasta Jekabpils. Szkoła Podstawowa nr 4 już po raz czwarty gościła 11 uczniów wraz z opiekunką, dwóch gimnazjalistów uczęszczało na zajęcia do Gimnazjum nr 2.

Dyrektorzy szkół: pan Kazimierz Wilczyński i pan Jerzy Ostromecki dziękują rodzicom uczniów, u których przebywali Łotysze. Byli to państwo: Jolanta i Tadeusz Ciołkowscy, Edyta i Roman Kraskowie, Natalia i Krzysztof Skóra, Urszula i Jacek Jaroszowie, Anna i Janusz Waszczukowie, Teresa i Piotr Wyszomierscy, Małgorzata i Adam Żochowscy, Ewa i Albert Kormanowie, Monika i Wojciech Karasiowie, Iwona i Wojciech Ciałkiewiczowie, Grażyna Kaługa i Mieczysław Pogorzelski, Grażyna i Dariusz Rurarzowie, Małgorzata i Krzysztof Kozakowie.

Celem przyjazdu uczniów z polskiej szkoły było doskonalenie komunikacji w języku polskim, jak również poznanie naszej ojczyzny.

Podczas pobytu dzieci przychodziły do szkoły na lekcje, brały udział w zajęciach na pływalni i bawiły się podczas szkolnych andrzejek. Ważnym punktem pobytu Łotyszy w Polsce była wycieczka do Warszawy. Z zaciekawieniem uczestniczyły one w lekcji muzealnej „Wizyta u króla” w Pałacu w Wilanowie. Nie obyło się również bez MC’Donalds. Na zakończenie dzieci obejrzały film trójwymiarowy pt „Wyprawa na księżyc”.

Następnego dnia zadowolone, uśmiechnięte, pełne wrażeń i prezentów pożegnały Sokołów Podlaski. Przyjazd i pobyt dzieci w Sokołowie Podlaskim był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta i wyżej wymienionych rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2.

 

lotwa1 lotwa10 lotwa11 lotwa12
lotwa13 lotwa2 lotwa3 lotwa4
lotwa5 lotwa6 lotwa7 lotwa8
lotwa9 lotwa

strona główna