27 października 2004


Uczniowie z klas Ia, Ib i Ic w pięknie udekorowanej sali zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowawców
p. A. Anulewicz, p. M. Nowak, p. E. Wilk i p. H. Grochowskiej. Następnie uczniowie złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły.
Pan Dyrektor pasował każde dziecko na ucznia ogromnym ołówkiem, a wychowawczynie wręczyły pamiątkowe dyplomy.
Potem nastąpiło powitanie przez drugoklasistów i przedstawicieli Samorządu Szkolnego.
Na zakończenie uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami udali się na drobny poczęstunek.