MAJÓWKA W CZWÓRCE” 18 maja 2002r.

     

   Pod koniec roku szkolnego 2000/2001 w trakcie układania planu perspektywicznego zrodził się pomysł zorganizowania w naszej szkole imprezy otwierającej X rocznicę obchodów nadania imienia szkole ks. gen. Stanisława Brzóski. Propozycja ta została przyjęta przez Radę Pedagogiczną. 

            Już w lutym tego roku rozpoczęliśmy przygotowania do „Majówki”. Dyrekcja zaproponowała pracę w dwóch etapach.

            I etap polegał na opracowaniu metodą projektu wizerunku szkoły w latach 1993 (rok nadania imienia) – 2002. Nauczyciele zgłosili swój akces pracy w grupach obejmujących różne obszary działalności szkoły. Zostało utworzonych   19   grup. Efektem tej pracy była prezentacja dorobku szkoły w formie ekspozycji przedstawionej podczas uroczystości szkolnej.

            II etapem było bezpośrednie przygotowanie „Majówki”. Pan Dyrektor powołał 7 osobową komisję. Zadaniem tej grupy było opracowanie programu imprezy, przydzielenie zadań poszczególnym zespołom i czuwanie nad ich realizacją.

          Do przygotowań włączył się również Komitet Rodzicielski, który pomagał  w pozyskiwaniu firm, a także sam zorganizował stoisko „Ciasta domowe”.

           Na „Majówkę” zaprosiliśmy reprezentantów innych szkół, przedszkoli, Sokołowskiego Ośrodka Kultury i zespoły młodzieżowe. Zorganizowaliśmy też konkursy dla rodzin z naszej szkoły, dla bliźniąt oraz dla nauczycieli  z   sokołowskich   szkół.

           Ponadto w czasie „Majówki” dokonano uroczystego otwarcia Miasteczka Ruchu Drogowego, odbyły się konkursy o ruchu drogowym i  konkurs wiedzy o  Sokołowie Podlaskim.

          Ważnym wydarzeniem była sztafeta „Śladami ks. Stanisława Brzóski”. Główną atrakcją był występ zespołu góralskiego „Zbójnicek” z miejscowości Ząb  k/Zakopanego oraz ognisko.

          Na „Majówkę” zaprosiliśmy władze miasta, powiatu, przedstawicieli kuratorium oraz rodziców uczniów naszej szkoły. Zaproszenia wysyłaliśmy do szkół, instytucji, zakładów pracy, a w różnych punktach miasta pojawiły się plakaty informujące o tej imprezie.

         Na „Majówkę” przybyły też zaproszone firmy, które zorganizowały swoje stoiska.

 Uczniowie klas młodszych wystąpili w programie słowno-muzycznym z okazji Dnia Matki.

           „Majówka” przebiegła zgodnie z planem. Chociaż pierwszy raz przygotowywaliśmy imprezę mającą zasięg miejski, uważamy, że  była udana  i dostarczyła uczestnikom wiele atrakcji i wrażeń.

  Więcej zdjęć w dziale "galeria"

strona główna