W „Czwórce” bezpieczniej

 
 

     Dbałość o bezpieczeństwo uczniów to jedno z zadań, jakie stawiają przed sobą dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 w Sokołowie Podlaskim. To właśnie w trosce o bezpieczeństwo kilka lat temu w placówce naszej zorganizowano Miasteczko Ruchu Drogowego, które ułatwia dzieciom poznanie przepisów ruchu drogowego i zdobywanie umiejętności praktycznych. Od wielu lat nasza szkoła z powodzeniem bierze udział w różnego rodzaju konkursach i turniejach dotyczących bezpieczeństwa.

     W bieżącym roku szkolnym „Czwórka” uczestniczyła w akcji profilaktycznej „Akademia Misia Ratownika”, która jest autorskim projektem Stowarzyszenia Laboratorium Troski przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych, a ściślej klas kształcenia zintegrowanego.

     W naszej szkole akcja trwała od listopada 2008 roku. Wzięło w niej udział 196 uczniów klas I- III. Odbyło się po dwanaście spotkań w każdej klasie. Zadania realizowane były przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego, policjantów, strażaka, pedagoga szkolnego i pielęgniarkę. Dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego zachowania na drodze, w domu, w szkole i innych miejscach.

     Patronat honorowy nad projektem w województwie mazowieckim objęły:

     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Pożarnej, Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Stołeczna Policji, Mazowiecki Kurator Oświaty.

     9 marca br. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Akademii Misia Ratownika. W uroczystości wzięło udział wielu gości na czele z Mazowieckim Komendantem Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu insp. Igorem Parfieniukiem. Byli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Siedlcach – p. wizytator Hanna Bolesta i p. wizytator Barbara Radman oraz zastępca burmistrza Urzędu Miasta.

     Koordynator szkolny projektu - Agata Celińska - zadbała, by dla uczniów były to niezapomniane chwile. Już od samego rana dzieci uczestniczyły w pokazach sprzętu pożarniczego, wozów bojowych oraz najnowszych policyjnych radiowozów. Na specjalnym stoisku można było obejrzeć elementy uzbrojenia policjantów oraz dostać odcisk swoich palców. Największą atrakcją był pokaz umiejętności czworonożnego policjanta. Siedmioletni Barry zauroczył dzieci i nauczycieli.

     Dalszy etap uroczystości przebiegał w sali gimnastycznej. Dzieci i zebranych gości przywitał dyrektor szkoły - Kazimierz Wilczyński - przekazując mikrofon prowadzącemu program asp. szt. Sławomirowi Tomaszewskiemu z sokołowskiej policji. Wtedy została ujawniona największa niespodzianka. Specjalnie w tym dniu przyjechał sam Miś Ratownik. Wywołało to ogromną radość wśród zebranych. Miś poznał imiona wszystkich dzieci i towarzyszył im w dalszej części programu.

     Na początku uczniowie z klasy V b zaprezentowali krótkie scenki o bezpieczeństwie, które dotyczyły właściwego zachowania się na drodze, przestrzegania zasad przechodzenia przez jezdnię, znajomości sygnalizacji świetlnej i konieczności noszenia elementów odblaskowych. Dzieci z uwagą oglądały sytuacje, które mogą się im przytrafić na ulicy i uczyły się, jak postępować, by nie dochodziło do nieszczęść.

     Następnie miał miejsce pokaz strojów policyjnych i strażackich. Uczniowie mogli zobaczyć, czym różnią się stroje policjantów i strażaków w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

     Potem rozpoczął się teleturniej „Jeden z dziesięciu”. Stanowiska zajęli wybrani uczniowie z klas I- III. Każdy z nich odpowiadał na trudne pytania. Zawodnicy byli jednak wyjątkowo przygotowani, gdyż zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa poznawali wcześniej, realizując program Akademii Misia Ratownika. Wysoki poziom wiedzy uczestników, nie pozwolił na wyłonienie jednego najlepszego. Zwycięzcami zostali wszyscy biorący udział w szkolnym teleturnieju. Nagrody, ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach, wręczyli uczestnikom zebrani goście.

     Po teleturnieju uczniowie zaśpiewali piosenkę „Miś Ratownik uczy dzieci”, którą poznali podczas realizacji projektu.

     Na zakończenie Mazowiecki Komendant Komendy Wojewódzkiej Policji - insp. Igor Parfieniuk -wręczył każdemu absolwentowi dyplom ukończenia Akademii Misia Ratownika. Po czym wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

     Projekt ten dla naszych dzieci był nowym, ciekawym doświadczeniem, radosną zabawą edukacyjną. Mamy nadzieję, że przyniesie zamierzone rezultaty, a udział w nim pozwoli w znaczący sposób ograniczyć liczbę wypadków oraz zapobieganie trudnym sytuacjom z udziałem najmłodszych. Jeśli ocali choć jedno istnienie – było naprawdę warto.

 

GALERIA ZDJĘĆ
 

 
 

strona główna