Dyrektor

mgr Kazimierz Wilczyński

Wicedyrektor

mgr Grażyna Skonieczna

nauczanie zintegrowane mgr Alicja Anulewicz

mgr Eliza Dębska

mgr Hanna Grochowska

mgr Elżbieta Jasieńczuk

mgr Grażyna Kaczmarczyk

mgr Teresa Zawadzka

mgr Małgorzata Nowak

mgr Mirosława Paprocka

mgr Elżbieta Wilk

mgr Ewa Sękal

mgr Dorota Soszka

gimnastyka

korekcyjno-kompensacyjna

mgr Janina Tokarska

wychowanie wczesnoszkolne mgr Jolanta Malinowska

mgr Karolina Bujalska

matematyka mgr Urszula Kaczyńska

mgr Ewa Krasnodębska

mgr Mirosława Gierzyńska-Guzek

j. polski mgr Urszula Kierylak-Piwko

 mgr Jolanta Korzeniowska-Cierebiej

mgr Urszula Danielska

mgr Dorota Czarnocka

przyroda mgr Małgorzata Krasnodębska

mgr Grażyna Skonieczna

j. rosyjski mgr Krystyna Księżopolska

mgr Urszula Kucharczyk

 j. niemiecki mgr Katarzyna Kudelska -Tomczuk
j. angielski Edyta Kożuchowska
historia mgr Jacek Maliszewski
 technika
mgr Kazimierz Wilczyński

mgr Agata Celińska

religia mgr Dorota Wróblewska

mgr s. Mirosława Szaniawska

informatyka

mgr Mirosława Gierzyńska-Guzek

mgr Jacek Maliszewski

plastyka mgr Agata Celińska
muzyka Piotr Przeździecki
wychowanie fizyczne mgr Katarzyna Szybka

mgr Włodzimierz Kucharczyk

mgr Wojciech Miłkowski

biblioteka

mgr Małgorzata Błońska

logopeda mgr Iwona Ciałkiewicz
pedagog mgr Zdzisława Florczuk
świetlica mgr Agnieszka Domańska

mgr Anna Odziemczyk

strona główna