Szkolna Olimpiada

 Świetny Sportowiec
 Sprawdzian wiadomości z edukacji polonistycznej kl 3
Sprawdzian wiadomości z edukacji polonistycznej i przyr-społ. kl 3 rząd 1
Sprawdzian wiadomości z edukacji polonistycznej i przyr-społ. kl 3 rząd 2
 Sprawdzian nr1 kl 3 rząd 1
 Sprawdzian nr1 kl 3 rząd 2
Sprawdzian z edukacji matematycznej
Spr.dyr. I półrocze eduk. polon. kl.2 rząd I
SPR. mnożenie i dzielenie do 100 rząd II
SPR. mnożenie i dzielenie do 100
 Spr dyr. I półrocze eduk. polon. kl.2 rząd II
Ślubowanie klas 1 2002-2003
POBUDZANIE AKTYWNOŚCI  TWóRCZEJ-0pis
Pisanie ze słuchu
Mister klasy
MISS KLASY
Konkursy klasowe - opis
HISTORIA O KAROLINIE
DYPLOM WZOROWY DYŻURNY
DYPLOM ULUBIENIEC PORZĄDKU
DYPLOM konkurs piosenki
DYPLOM konkurs tańca
DYPLOM KLASOWY MUZYK
 EDUKACJA POLONISTYCZNA KL3

strona główna