LEKCJA 1                                    

 

   TEMAT :  Dzieje  sierotki  Marysi  z  baśni  Marii  Konopnickiej.

 

 

     TOK  LEKCJI

 

    Odwołanie  się  do  wiedzy  dzieci  na  temat  twórczości 

M.  Konopnickiej.

Omówienie  wystawki  jej  książek , np. „Jak  się  dzieci  w  Bronowie  bawiły”, „O  Janku  Wędrowniczku”,  „Na  jagody”,  „Szkolne  przygody  Pimpusia  Sadełko”.  Krótka  pogadanka  nauczyciela. Pogadanka  powinna  być  ciekawa,  nieszablonowa,  atrakcyjna,  dostosowana  do  możliwości  percepcyjnych  uczniów.

   Na  pierwszej  lekcji  nauczyciel  powinien  wysłuchać  opinii  dzieci  o  wrażeniach,  jakie  doznawali  podczas  czytania  baśni.  Potem  uczniowie  przystąpią  pod  kierunkiem  nauczyciela  do  opracowania  pierwszego,  szczegółowego  problemu.  W  wyniku  swobodnej  rozmowy  popieranej  ilustracjami,  uczniowie  pod  kierunkiem  nauczyciela  ułożą  plan  ramowy,  obejmujący  całość  treściową  powyższego  problemu  szczegółowego,  itp.:

1.     Sierocy  rodowód  Marysi.

2.   Praca  dziewczynki  u  gospodyni.

3.   Udany  atak  lisa  rozbójnika  na  gąski  pastuszki.

4.   Spotkanie  Podziomka  z  Marysią.

5.   Podróż  do  królowej  Tatry.

6.   U  królowej.

7.   W  chacie  u  Skrobka.

 

    Następnie  przejdą  do  omówienia  każdego  punktu.  Praca  powinna   przebiegać  w  grupach (każda  grupa  omówi  jeden  punkt).  Wypowiedzi  będą  popierane  fragmentami  z  tekstu  źródłowego  przy  zastosowaniu  odpowiednich  ilustracji.  Przy  omówieniu  tematu  uczniowie  ocenią  rolę wątku  Marysi-sierotki  w  całości  utworu.  Stwierdzą  oni,  że  dzieje  ubogiej  gęsiarki  łączą  się  ściśle  z  całym  utworem,  a  mianowicie:

 

   Gęsiarka  staje  się  postacią  centralną,  wokół  której  koncentrują  się „wszystkie  dobre  siły”  w  baśni.  Jej  los  jest  przedmiotem  troski  Skrobka  i  wszystkich  krasnoludków.  A  wszystkie  te  starania  występują  dlatego,  że  Kukulanka  jest  dzieckiem  i  sierotą.  Ponadto  Marysia,  dziecko-sierotka,  uosabia  całą  wiejską  nędzę: wszystkich  skrzywdzonych  i  potrzebujących  pomocy.

 

 W  końcowej  fazie  lekcji  zapytamy  młodzież,  w  jakim  stopniu  to  zagadnienie  szczegółowe  zbliżyło  nas  do  rozwiązania  ogólnego  problemu.  Odwołamy  się  do  stwierdzenia,  że  każda  baśń  obok  postaci  i  sytuacji  fantastycznych  ukazuje  ludzi  i  ich  życie  w  ten  sposób  odsłania  przed  czytelnikami  świat  wewnętrznych  przeżyć  człowieka: uczucia,  przeżycia,  motywy  postępowania.  Los  małej  gęsiarki  związał  się  z  rodziną  Skrobka. 

 

   PRACA   DOMOWA:  Zaznacz  fragmenty  przedstawiające  życie 

                                    Skrobka.    

 

 

 


                                                

    

 LEKCJA 2                                   

  

   TEMAT:  Jakie  wydarzenia  zadecydowały,  że 

                Skrobek  zmienił    swoje   postępowanie?

 

   TOK  LEKCJI

 

   Uczniowie  przedstawią  kolejne  losy  chłopa:  od  tragicznego  momentu,  kiedy  umarła  mu  żona,  aż  do  odnalezienia  celu  życia  w  pracy  na  roli.  Wykorzystując  domowe  przygotowanie  dzieci  do  lekcji  skupimy  uwagę  wokół  następujących  wydarzeń:

1.     Zaniedbanie  gospodarstwa  po  śmierci  żony.

2.   Spotkanie  z  krasnoludkami.

3.   Praca  zarobkowa  w  mieście.

4.   Refleksje  nad  opuszczoną  ziemią.

5.   Zmiana  postępowania  wynikiem  własnych  przemyśleń.

6.   Przygarnięcie  sieroty  gęsiarki  z  Głodowej  Wólki.

7.   Zagospodarowanie  uroczyska.

 

   Analizując  poszczególne  wydarzenia  uczniowie  zwrócą  uwagę  na  zasadnicze  cechy  chłopa  po  śmierci  żony:  nieufność,  podejrzliwość,  brak  wiary  we  własne  siły,  ospałość,  zniechęcenie,  lenistwo,  obojętność  i  niedbalstwo.  Dłużej  zatrzymają  się  podczas  omawiania  warunków  materialnych,  w  jakich  żył  i  pracował  Skrobek,  a  więc:

   Skrobek  na  przednówku  przymierał  głodem.  Najbardziej  biedę  tę  odczuwali  jego  niedorośli  synowie.  Na  wiosnę  zdarzało  się  często,  że  nie  było  co  do  garnka  włożyć.  Wtedy  chłop  zachodził  do  gospody  zalewać  gorycz  życia  gorzałką.  Dom  był  opuszczony,  a  w  chacie  panowała  nędza.  Skrobek  nie  miał  ani  kawałka  roli,  którą  mógłby  obsiać  zbożem  i  wyżywić  siebie  oraz  dzieci.  Najmował  się  do  pracy  w  mieście,  ale  marny  to  był  zarobek.  Sytuacja  materialna  polepszyła  się  nieco,  gdy  chłop  zaczął  pracować  w  tartaku.  Odłożył  trochę  grosza  i  kupił  narzędzia  rolnicze.  Zaczął  myśleć  o  zagospodarowaniu  uroczyska.  Po  przygarnięciu  sieroty,  Marysi  Kukulanki  z  Głodowej  Wólki,  do  chaty  Skrobka  zawitała  radość.  Gęsiarka  zadbała  o  czystość  i  porządek. 

                                                             

Chłop  nabrał  wiary  w  życie  i  we  własne  siły.  Przywiązanie  do  ziemi  wyzwalało  w  nim  energię  i  moc  do  walki.  Skrobek  wiódł  walkę  z  własnym  lenistwem.  Pragnienie  posiadania  własnej  ziemi  i  korzyści  z  tego  płynące  wzniecały  w  nim  coraz  to  nowe  marzenia.  Wtedy  chłop  postanowił  wydźwignąć  się  z  nędzy.  Przemógł  lenistwo  i  ciężką  pracą  wydarł  kawał  uroczyska.  I  to  jest  właśnie  realistyczna  motywacja  krasnoludkowego  „cudu” (przemiany  Skrobka).

 

   Omówienie  przedstawionych  zagadnień  doprowadzi  uczniów   do  odpowiedzi  na  pytanie  zawarte  w  temacie,  a  równocześnie  pomoże  sprecyzować  cechy  charakterystyczne  dla  Skrobka  przed  i  po  przemianie.

   Tabelka  przedstawia  dokładnie  cechy  postaci  chłopa:

 


 

         

           Skrobek  przed  przemianą                   

Skrobek  po  przemianie

Typowy  przedstawiciel  biedoty  bezrolnej,  przmierający  z  dziećmi  na  przednówku  głodem. 
Zrozpaczony  po  śmierci  żony  zniechęcił  się  do   życia . Opuszczony  dom: brud, nędza, brak opieki  nad  synami  budził  w nim ospałośći brak wiary we własne siły.                                                                                                                                                     
Na  skutek  wewnętrznej  przemiany-tytan pracy, biorący  się  za  bary  z  życiem.
Ciężką  i  znojną  pracą  wydarł  kawał  nowiny,  obsiał ją i zebrał  plon. Uradowany efektem  swojej  pracy zaczął  dbać  o dom  oraz  dzieci.  Silna  wola  i  trud poniesiony  podczas  pracy  na  uroczysku  uczyniły  z  niego  wzór  chłopa miłującego  rodzinną  ziemię i  przywiązanego  do  niej.

                                                                                                                                                                               

 

   Na  zakończenie  lekcji  uczniowie  podkreślą,  że  wątek  Skrobka  zespala  w  całym  utworze  warstwę  realistyczną  z  fantastyczną.  Leniwy  chłop  w  otoczeniu  baśniowych  bohaterów  nabiera  wielkiej  mocy  i  dźwiga  się  z  nędzy.  Jest  więc  realistycznym  bohaterem  ukazanym  w  scenerii  fantastyczno-baśniowej.

 

  PRACA  DOMOWA:  Zaznacz  w  tekście  źródłowym fragmenty

                                                dotyczące  Podziomka  i   Koszałka-Opałka.

 

 


 

   LEKCJA 3                                  

 

   TEMAT:  Jakim  krasnoludkiem  był  Podziomek,  a  jakim  Koszałek-Opałek?

 

   TOK  LEKCJI

 

   Lekcję  tę  rozpoczniemy  od  wypowiedzi  na  temat  kreacji  poszczególnych  baśniowych  bohaterów.  W  toku  rozmowy  uczniowie  ustalą,  że  Koszałek-Opałek  pełni  rolę  domowego  skrzata,  a  Podziomek  podpatruje  wiejskie  obyczaje,  by  pomagać  ludziom.  Po  wyeksponowaniu  tych  bohaterów  ze  świata  czarów  uczniowie  przystąpią  do  omówienia  epizodów  wiążących  się  z  baśniową  działalnością  obu  krasnali.  W  toku  przedstawiania  poszczególnych  wydarzeń  można  zastosować  ćwiczenia  słownikowo-frazeologiczne,  które  pomogą  w  określeniu  właściwych  cech  krasnali.

 


 

       

PODZIOMEK

KOSZAŁEK-OPAŁEK

Ubrani  w  opończę  przepasaną  rzemieniem.

 Czerwone  kaptury  okrywają  ich  głowy.  Na  nogach   -  drewniane  chodaki.

Jeden  z  licznej  drużyny  króla  Błystka. 
Łysy ze starości: 77lat.   
Brzydki: głowa  jak  dynia, twarz pomarszczona,  oczy  na  wierzchu,  nogi krótkie jak u kaczęcia,  odęty,  gruby.  
Prostaczek, „chłopski” krasnoludek.   
Najmilszym   jego  zajęciem  było  przygrywanie na fujarce
i obżeranie się smakowitym jadłem. 
Nigdy nie rozstawał się z fujarką.                                                                                                                                                             

Nadworny  kronikarz  króla  Błystka z Kryształowej  Groty.
Na skutek noszenia laurowego wieńca stracił  resztki  rzadkiej  czupryny. Oczy  miał osłabione i nosił  okulary.
Uczony  mąż,  krasnoludkowy  arystokrata,  którego  próżności  schlebiają  wytworne, uczone   słówka.  Pisał  kronikę o życiu krasnoludków dlatego  nigdy  nie  rozstawał się z księgą, kałamarzem  i  gęsim  piórem.

Weszli  między  ludzi  i  wplątali  się  w  ich  sprawy.

Zaradny  życiowo i doświadczony.                          
Zna  obyczaje  chłopów, ponieważ  wśród  nich  przebywał.  Lituje  się  nad  niedolą sierotki  Marysi i prowadzi  ją  do królowej Tatry.     
Reprezentuje  mądrość  ludową,  stąd cechuje  go  prostota  żywa i serdeczna.                  
Wraca  do  rodziny  krasnalów.                                                                                                                                         
Traci  księgę i w rzeczywistych  warunkach staje  się  bezradny.
Zostaje  w  sposób  perfidny  wykorzystany 

przez  lisa i bierze  udział w masakrze  gęsi.
Za  pomoc  udzieloną  lisowi  musi  pokutować: pozostaje  na  ziemi i w długie,  zimowe  wieczory  opowiada  dzieciom  historię  krasnoludków  tworząc  w  ten  sposób  żywą  księgę i  pełniąc  funkcję  świerszcza  domowego ogniska.  Jest  to  nowy  cel  jego  życia.

 

 


 

   Na  podstawie  porównania  powyższych  cech  uczniowie  powinni  dojść  do  wniosku,  że  Koszałek-Opałek  i  Podziomek  tworzą  parę  symbolizującą  antynomię  uczoności  ksiąg  pisanych,  martwych  i  oschłych  oraz  mądrości  ludowej,  prostej,  żywej,  a  serdecznej.

 

   PRACA  DOMOWA:  Wyszukaj  w  tekście  fragmenty  przedstawiające

                                    opisy  zwierząt.

 

 

 


 

    LEKCJA 4                                 

   TEMAT:  Świat  zwierząt  przedstawiony  w  baśni „O  krasnoludkach

                  i  sierotce  Marysi”  M.  Konopnickiej.

 

   TOK  LEKCJI

 

   Uczniowie  w  swobodnych  wypowiedziach  opowiedzą  o  swoich  przyjaciołach  ze  świata  zwierząt.  Opiszą  ich  wygląd,  przedstawią  harmonogram  dnia,  omówią  sposób  odżywiania.  Dlaczego  obecność  zwierząt  w ich  domach  sprawia  im  przyjemność.

   Samodzielna  praca  uczniów-gromadzenie  materiału  do  podanego  zwierzęcia.

 

   ŚWIAT  ZWIERZĄT

 

    LIS  SADEŁKO – Mieszkał  w  norze  pod  pniem  wywróconej  sosny. Udawał pustelnika.  Chełpił  się  tym,  że  jest uczonym   autorem  wielu  ksiąg.  Zbójecka  gęba, silne,  ostre  zęby,  wzrok bystry,  chytry,  pałający i  okrutny.  Morderca     gęsi,  obłudny,  fałszywy, podstępny,  nieszczery,  kłamliwy,  dwulicowy, zakłamany,  przewrotny,  nikczemny.  Oszust, kłamca,  fałszywiec,  faryzeusz.

 

    CHOMIK – Żył  w  niewielkiej  norce.  Płowy,  płochliwy,  dziki. Strzygł  wąsikami,  kręcił  małym,  zgrabnym łebkiem, i  poświstywał.  Nie  lubił  gęsi  za  ich  gwar,  psa  za ciągłe  ujadanie.  Kochał  Marysię  za  jej piosenki. Pracowity,  skrzętnie  gromadził  zapasy na  zimę. Zapobiegliwy  a  jednocześnie  lichy gospodarz. Samolubny,  egoistyczny,  leniwy,  nieuczynny,  próżny.  Nie ostrzegł  stadka  przed  grożącym niebezpieczeństwem.                                                                                                  

   PIESEK  GASIO – Mały,  rudy,  spiczaste,  ostre  uszy. Czujny,  ambitny, wierny  pomocnik.  Pilnował stadka. Odganiał  gęsi  od pszenicy  i  od  lasu. Niezwykle  przywiązany do Marysi.

 

   Próba  oceny  zwierząt.

 

   PRACA  DOMOWA:  Opowiedz  o  swoim  przyjacielu  ze  świata  zwierząt. W pracy  uwzględnij: wygląd, sposób  odżywiania,  spacery, i zabawy.  

 

 


 

                                                   

   LEKCJA 5                                  

 

   TEMAT :   Które  fragmenty  baśni  opisujące  przyrodę  uznać można  za najpiękniejsze  i  jaka  jest  ich  rola  w utworze?

 

   TOK  LEKCJI

 

   Uczniowie  wyodrębniają  następujące  opisy:

1.     Postać  Skrobka  pracującego  na  uroczysku.

2.   Ustronie.

3.   Kwieciste  pole.

4.   Bór.

5.   Góry  i  strumienie.

 

   W  toku  interpretacji  uczniowie  przytaczają  fragmenty  i  określają  funkcje  środków  wyrazu  artystycznego.  Ilustracje  wizualne  podkreślają  niektóre  momenty  opisu.

 


 

   

    Opis        

Środki wyrazu artyst.        

Wrażenia

Postać  Skrobka   Porównania:                                          

W  duszy  chłopa  rodzi  się  do zaniedbanego  zagonu. 
Skrobek widzi  w  nim nie  tylko  utrzymanie dla  swojej  rodziny,
ale  i  ziemię, po  której  dziadowie  i  pradziadowie  chodzili.

 

Ustronie „żółte  dziewanny”, „puszyste  cykorie”,„ pólko  srebrzyste i złote”, „modra struga”                                                           

Realistyczny  opis  przyrody otaczającej  chatę  Skrobka. 
Na  tle  tej  przyrody rozgrywają się wszystkie  wydarzenia.

 

Kwieciste pole.                  „ Jak  kraj   szeroki i długi, tak wśród  pól i łąk siedzą wioski ciche czerniejąc i bielejąc niskimi chatami”.                           Przed  oczyma  stoi  w  całej  krasie krajobraz  polskich  pól  i  łąk. 
 Ileż 
tu swojskiego folkloru: porykujące trzody, rżące konie, owieczki... 
Szeroka gama barw: zieleń, biel i błękit w różnej tonacji sprawia, 
 że cały obraz żyje i mieni się różnymi kolorami.               
                                                                                                                                       
Bór, góry i strumienie.                  „brzozy,  szemrzące  liściem  drobnym”, „graby  zadumane”, „niska  kalina  wody spragniona”, „dęby  rosochate, zgarbione, z szeroko  rozrosłym konarami”,  itp.                                                                        Przeważają  tu  efekty  akustyczne  nad plastycznymi. 
Oddają  one  nastrój  grozy  i  surowości.
Jest  to  pejzaż pulsujący ruchem i światłem.

 

 

   Uczniowie  określają,  jaką  rolę  pełni  przyroda  w  poszczególnych  opisach  i  jakie  posiada  cechy.

 

 

 


 

 

    LEKCJA 6                          

 

   TEMAT:  Przebieg  zdarzeń  w  baśni  pt. „O  krasnoludkach  i  sierotce  Marysi”.

 

   TOK  LEKCJI

 

1.          Swobodne  wypowiedzi  uczniów  na  temat  baśni.  Rozmowa  powinna  uczniom  uświadomić  dużą  popularność  historii  o  sierotce  Marysi.

2.        Uczniowie  stają  luźno  na  całej  powierzchni  klasy.  Nauczyciel  czyta  głośno fragment  opowieści  Koszałka-Opałka  jak  krasnoludki  pomagały  ludziom.  Uczniowie  starają  się  wykonywać  czynności bohaterów utworu,  poruszając  się  po  klasie.  Kiedy  nauczyciel skończy  czytać  ten  fragment,  przerywa  czytanie,  a  uczniowie  zatrzymują  się.

3.        Na  arkuszu  szarego  papieru  uczniowie  wypisują  obowiązki krasnoludków:

a)               sypanie  owsa  koniom,

b)              zaganianie  kur  na  grzędę,

c)               ubijanie masła  w  maselnicy,

d)              kołysanie  dzieci,

e)              dmuchanie  w  ogień,  żeby  kasza  się  szybciej  gotowała,

f)               wicie  wianków  dla  dziewczynek,

g)               struganie  koników  z  drewna  dla  chłopców

h)              zaplatanie  warkoczy  dziewczynkom

i)                 przygrywanie  w  czasie  uroczystości  rodzinnych.

4.        Podział  klasy  na  tyle  grup,  ile  obowiązków  zostało  wypisanych.

Zadanie  grup  polega  na  przygotowaniu  scenki  improwizowanej,  przedstawiającej  jedną  z  wypisanych  na  papierze  prac.  Każda grupa  przygotowuje  scenkę  na  inny  temat.

5.        Prezentacje  poszczególnych  grup.  Po  każdej  prezentacji  należy omówić  postępowanie  ludzi,  krasnali, itp.

6.        Kolejne  zadanie  dla  grup  to  przedstawienie  postaci  Marysi  w jednej,  wybranej  pozycji,  która  według  uczniów  najlepiej  ukazuje  uczucia  dziewczynki.  Uczniowie  po  naradzie  wybierają jedną  sytuację  i  rzeźbią  postać  bohaterki.  Po  ukończeniu  rzeźb ich  wykonawcy  stają  z  boku,  a  na  środku  klasy  pozostają nieruchome  postaci  Marysi.

7.        Uczniowie  oglądają  w  milczeniu  każdą  rzeźbę  i  na  małych  kartkach  papieru  piszą  po  jednym  uczuciu,  które,  według  nich, przeżywa  dziewczynka.  Kartkę  z  napisaną  nazwą  uczucia  należy położyć  na  podłodze  obok  rzeźby.

8.        Głośne  odczytanie  zapisanych  uczuć:

np. smutek,  przygnębienie,  bezradność,  cierpienie, itd.

9.        Treść  baśni  jest  znana,  więc  wystarczy  przypomnieć,  że  sytuację Marysi  zmieniła  królowa  Tatra.

Nauczyciel  proponuje  uczniom,  aby  zamienili  się  w  królowe,  których  zadaniem  będzie  przeobrażenie  każdej  rzeźby  w  Marysię, wracającą  od  królowej  Tatry.  Mogą  one  dokonać  tylko  po  jednej  zmianie w  każdej  rzeźbie.  Przy  pracy  nie  wolno  też  z  nikim  rozmawiać, bo  efekty  działalności  rozmawiającej  królowej są  niewidoczne.

10.   Nauczyciel  daje  znak,  że  uczniowie  mogą  zmieniać  postaci  nieszczęśliwej  Marysi  w  rozpromienioną  dziewczynkę.

11.     Omówienie  poszczególnych  rzeźb:

Teraz  dziewczynka  jest  wesoła  i  pogodna,  na  jej  twarzy  pojawił się  uśmiech,  wyprostowana  sylwetka  świadczy,  że  zapomniała  o troskach  itp.

 

 

 

 

            CYKL  LEKCJI  DO  LEKTURY

 

  „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”

 

  Dorota Czarnocka

 


 

 

powrót