Tydzień przed świętami w naszej szkole przebiegał pod hasłem "WIGILII"


Już w poniedziałek, dnia 20 XII 2004r. po południu odbyła się wigilia w klasie I C z udziałem rodziców. Uczniowie przygotowali Jasełka pod kierunkiem p. E. Wilk i p. H. Grochowskiej.
Potem zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe uczniów i rodziców w klasie IVB z wychowawczynią p. H. Grochowskąi w klasie VC z wychowawczynią p. U. Danielską.
Następnie dnia 22 XII nauczyciele i pracownicy szkoły spotkali się na wspólnej wigilii.
23 grudnia w sali gimnastycznej zostały zaprezentowane Jasełka przygotowane
przez p. D. Wróblewską i siostrę M. Szyszkę, zaś w klasach odbyły się symboliczne Wigilie.