Wycieczki w roku szk. 2008/2009

 

Wycieczki jednodniowe Wycieczki wielodniowe
Wycieczka klas II c i III b do Warszawy  

Wycieczka klasy V b po Sokołowie

 

Wycieczka do Warszawy kl. VI d

 

Wycieczka do Warszawy klas I b i I c

 
Wycieczka klas IV do Warszawy  
Wycieczka klas II c i III b do Warszawy  
Klasa I b w Warszawie  
 

 

strona główna