Zebranie śródokresowe

 

    Dnia 4 lutego 3009 r. odbyło się w SP4 zebranie z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego 2008/2009.

    W pierwszej części zebrania p. dyrektor Kazimierz Wilczyński przedstawił rodzicom wyniki nauczania i zachowania oraz osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, literackich, teatralnych i sportowych w pierwszym semestrze. Poinformował również rodziców o powstaniu w naszej szkole nowej pracowni językowej i nowoczesnym wyposażeniu biblioteki.

    Spotkanie ubarwiły dzieci przedstawiając montaż słowno-muzyczny pt. "Światło zwycięża mrok". Następnie rodzice spotkali się z wychowawcami klas.

 

strona główna